Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Τεράσα, Ισπανία

1.800.000 EUR

Τεράσα

Εμπορικές εγκαταστάσεις • 3489 m² • Αναφ: BCN-IND-005161

Χώροι

Εξωτερικοί χώροι στάθμευσης1

Επιφάνειες

Διαβίωση3489 m²

Τεράσα

τύποςΕμπορικοί χώροι
Έτος κατασκευής2022
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα