Κτίριο προς αγορά σε Sant Boi de Llobregat, Ισπανία

850.000 EUR

Sant Boi de Llobregat

Βιομηχανικό κτίριο • 1662 m² • Αναφ: BCN-IND-004952

Επιφάνειες

Διαβίωση1662 m²

Sant Boi de Llobregat

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα