Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Barcelona, Spain

4.400 EUR

Barcelona

Εμπορικές εγκαταστάσεις • 320 m² • Αναφ: BCN-IND-002584

Επιφάνειες

Διαβίωση320 m²

Barcelona

τύποςΕμπορικοί χώροι
Έτος κατασκευής2022
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα