Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε La Granada, Ισπανία

71.221 EUR

La Granada

Αποθήκη • 16758 m² • Αναφ: BCN-IND-001657

Επιφάνειες

Διαβίωση16758 m²

La Granada

τύποςΕμπορικοί χώροι
Έτος κατασκευής2022
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα