Οικόπεδο προς αγορά σε El Puig de Santa Maria, Spain

194.500 EUR

El Puig de Santa Maria

Οικόπεδο • 417 m² • Αναφ: I-00UY0P-W-02MW7C

Επιφάνειες

Διαβίωση417 m²

El Puig de Santa Maria

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα