Σπίτι προς αγορά σε Reichenau, Αυστρία

950.000 EUR

Reichenau

Ιδιοκτησία • 4 δωμάτιο/α • 102 m² • Αναφ: LF2641

Χώροι

Δωμάτια4

Επιφάνειες

Διαβίωση102 m²

Reichenau

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα