Το χτίσιμο της Έβορα

289.000 EUR

Evora, UF DE ÉVORA (SÃO MAMEDE, SÉ, SÃO PEDRO E SANTO ANTÃO)

Κατοικία με διαμερίσματα • 323.5 m² • Αναφ: 009492

Επιφάνειες

Διαβίωση323.5 m²
Αγροτεμάχιο234.5 m²
Χρησιμοποιήσιμο323.05 m²

UF DE ÉVORA (SÃO MAMEDE, SÉ, SÃO PEDRO E SANTO ANTÃO)

Evora

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα