Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Martorelles, Spain

167.700 EUR

Martorelles

Φάρμα • Αναφ: 0043-00764

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο437 m²

Martorelles

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα