Οικόπεδο προς αγορά σε Arruda dos Vinhos, Πορτογαλία

92.500 EUR

Arruda dos Vinhos, Lisboa

Οικόπεδο • 317 m² • Αναφ: 16489530

Επιφάνειες

Διαβίωση317 m²

Lisboa

Arruda dos Vinhos

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα