Οικόπεδο προς αγορά σε Arruda dos Vinhos, Πορτογαλία

90.000 EUR

Arruda dos Vinhos, Lisboa

Οικόπεδο • 296 m² • Αναφ: 16489532

Επιφάνειες

Διαβίωση296 m²

Lisboa

Arruda dos Vinhos

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα