Οικόπεδο προς αγορά σε Arruda dos Vinhos, Πορτογαλία

72.500 EUR

Arruda dos Vinhos, Lisboa

Οικόπεδο • 160 m² • Αναφ: 16489529

Επιφάνειες

Διαβίωση160 m²

Lisboa

Arruda dos Vinhos

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα