Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Βιέννη, Αυστρία

2.161 EUR

Βιέννη, Neubau

Γραφείο • 5 δωμάτιο/α • 129 m² • Αναφ: 16293

Χώροι

Δωμάτια5

Επιφάνειες

Διαβίωση129 m²

Neubau

Βιέννη

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα