Κτίριο προς αγορά σε Arcozelo, Πορτογαλία

50.000 EUR

Arcozelo, Braga

Εμπορικό κτίριο • 140 m² • Αναφ: 16487767

Επιφάνειες

Διαβίωση140 m²

Braga

Arcozelo

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα