Οικόπεδο προς αγορά σε São Jorge, Πορτογαλία

81.000 EUR

São Jorge, Braga

Οικόπεδο • 810 m² • Αναφ: 16487356

Επιφάνειες

Διαβίωση810 m²

Braga

São Jorge

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα