Οικόπεδο προς αγορά σε São Jorge, Πορτογαλία

110.000 EUR

São Jorge, Braga

Οικόπεδο • 1103 m² • Αναφ: 16487357

Επιφάνειες

Διαβίωση1103 m²

Braga

São Jorge

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα