Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Mazarefes, Portugal

220.000 EUR

Mazarefes

Αποθήκη • 210 m² • Αναφ: MAG_828 (0518996001)

Επιφάνειες

Διαβίωση210 m²

Mazarefes

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα