Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Aboim da Nóbrega, Πορτογαλία

600.000 EUR

Aboim da Nóbrega, Braga

Αποθήκη • 2411 m² • Αναφ: 16485412

Επιφάνειες

Διαβίωση2411 m²

Braga

Aboim da Nóbrega

τύποςΕμπορικοί χώροι
Έτος κατασκευής2021
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα