Οικόπεδο προς αγορά σε Σαγούντο, Ισπανία

3.430.700 EUR

Σαγούντο

Οικοδομήσιμη γη • 9802 m² • Αναφ: 59715

Επιφάνειες

Διαβίωση9802 m²

Σαγούντο

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα