Οικόπεδο προς αγορά σε Port de Sagunt, Ισπανία

7.829.250 EUR

Port de Sagunt

Οικοδομήσιμη γη • 31317 m² • Αναφ: 59718

Επιφάνειες

Διαβίωση31317 m²

Port de Sagunt

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα