Οικόπεδο προς αγορά σε Port de Sagunt, Ισπανία

2.000.000 EUR

Port de Sagunt

Οικοδομήσιμη γη • 6136 m² • Αναφ: 59721

Επιφάνειες

Διαβίωση6136 m²

Port de Sagunt

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα