Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Abade de Neiva, Πορτογαλία

250 EUR

Abade de Neiva, Braga

Κατάστημα • 68 m² • Αναφ: 16484485

Επιφάνειες

Διαβίωση68 m²

Braga

Abade de Neiva

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα