Οικόπεδο προς αγορά σε Valencia, Spain

10.677.000 EUR

Valencia

Οικοδομήσιμη γη • 3367 m² • Αναφ: 59690

Επιφάνειες

Διαβίωση3367 m²

Valencia

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα