Οικόπεδο προς αγορά σε Valencia, Spain

4.127.700 EUR

Valencia

Οικοδομήσιμη γη • 2083 m² • Αναφ: 59697

Επιφάνειες

Διαβίωση2083 m²

Valencia

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα