Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Γκραζ, Αυστρία

28 EUR

Γκραζ

Γραφείο • 2 δωμάτιο/α • 75 m² • Αναφ: 10112

Χώροι

Δωμάτια2

Επιφάνειες

Διαβίωση75 m²

Γκραζ

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα