Θέση στάθμευσης προς ενοικίαση σε Valbom, Πορτογαλία

65 EUR

Valbom, Porto

Γκαράζ • 18 m² • Αναφ: 16481693

Επιφάνειες

Διαβίωση18 m²

Porto

Valbom

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα