Σπίτι προς αγορά σε Κιτζμπούχελ, Αυστρία

Price on demand

Κιτζμπούχελ

Ιδιοκτησία • 5 δωμάτιο/α • 490 m² • Αναφ: A1743

Χώροι

Δωμάτια5

Επιφάνειες

Διαβίωση490 m²
Αγροτεμάχιο1400 m²

Κιτζμπούχελ

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα