Κτίριο προς αγορά σε Bairradas, Πορτογαλία

70.000 EUR

Bairradas, Leiria

Κτίριο • 268 m² • Αναφ: 16479670

Επιφάνειες

Διαβίωση268 m²

Leiria

Bairradas

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα