Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Barbudo, Πορτογαλία

55.000 EUR

Barbudo, Braga

Γραφείο • 58 m² • Αναφ: 16478343

Επιφάνειες

Διαβίωση58 m²

Braga

Barbudo

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα