Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Olhos de Água, Πορτογαλία

400 EUR

Olhos de Água, Faro

Κατάστημα • 34 m² • Αναφ: 16478911

Επιφάνειες

Διαβίωση34 m²

Faro

Olhos de Água

τύποςΕμπορικοί χώροι
Έτος κατασκευής2019
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα