Κτίριο προς αγορά σε Lisbon, Portugal

4.600.000 EUR

Lisbon

Κτίριο • Αναφ: HP-DSER

Επιφάνειες

Σύνολο2000 m²

Lisbon

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα