Θέση στάθμευσης προς αγορά σε São Sebastião, Πορτογαλία

14.000 EUR

São Sebastião, Setúbal

Γκαράζ • 22 m² • Αναφ: 16475124

Επιφάνειες

Διαβίωση22 m²

Setúbal

São Sebastião

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα