Οικόπεδο προς αγορά σε Caminha, Portugal

55.000 EUR

Caminha, Viana do Castelo

Οικόπεδο • 2393 m² • Αναφ: 16476107

Επιφάνειες

Διαβίωση2393 m²

Viana do Castelo

Caminha

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα