Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Barcelona, Spain

180.000 EUR

Barcelona

Εμπορικές εγκαταστάσεις • 128 m² • Αναφ: IBCN00223/8086

Επιφάνειες

Διαβίωση128 m²

Barcelona

Κλιματισμός
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα