Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Barcelona, Spain

320.000 EUR

Barcelona

Εμπορικές εγκαταστάσεις • 125 m² • Αναφ: 3630V

Επιφάνειες

Διαβίωση125 m²

Barcelona

Συναγερμός
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα