Οικόπεδο προς αγορά σε Valencia, Spain

7.700.000 EUR

Valencia

Οικοδομήσιμη γη • 1951 m² • Αναφ: 59634

Επιφάνειες

Διαβίωση1951 m²

Valencia

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα