Οικόπεδο προς αγορά σε Valencia, Spain

7.500.000 EUR

Valencia

Οικοδομήσιμη γη • 1283 m² • Αναφ: 59629

Επιφάνειες

Διαβίωση1283 m²

Valencia

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα