Σπίτι προς αγορά σε Valencia, Spain

7.880.000 EUR

Valencia

Κατοικία με διαμερίσματα • 5234 m² • Αναφ: 59620

Επιφάνειες

Διαβίωση5234 m²

Valencia

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα