Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Σίτζες, Ισπανία

1.500 EUR

Σίτζες

Εμπορικές εγκαταστάσεις • 101 m² • Αναφ: 1098/5417

Επιφάνειες

Διαβίωση101 m²

Σίτζες

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα