Θέση στάθμευσης προς αγορά σε Barcelona, Spain

15.000 EUR

Barcelona

Θέση στάθμευσης • 12 m² • Αναφ: parquing Valencia Angles

Επιφάνειες

Διαβίωση12 m²

Barcelona

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα