Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Burjassot, Ισπανία

1.000.000 EUR

Burjassot

Εμπορικές εγκαταστάσεις • 1511 m² • Αναφ: 59605

Επιφάνειες

Διαβίωση1511 m²

Burjassot

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα