Οικόπεδο προς αγορά σε Valencia, Spain

550.000 EUR

Valencia

Οικοδομήσιμη γη • 392 m² • Αναφ: 59603

Επιφάνειες

Διαβίωση392 m²

Valencia

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα