Θέση στάθμευσης προς αγορά σε Barcelona, Spain

15.000 EUR

Barcelona

Θέση στάθμευσης • 9 m² • Αναφ: EHT

Επιφάνειες

Διαβίωση9 m²

Barcelona

τύποςΘέση στάθμευσης
Έτος κατασκευής1990
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα