ΕΜΠΟΡΙΚΈς ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙς ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΌ ΠΕΖΌΔΡΟΜΟ ΤΩΝ SITGES.

2.200 EUR

Σίτζες

Εμπορικές εγκαταστάσεις • 1 Μπάν. • 87 m² • Ισόγειο • Αναφ: OI00726

Χώροι

Μπάνια1

Επιφάνειες

Διαβίωση87 m²

Σίτζες

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα