Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Valencia, Spain

1.250.000 EUR

Valencia

Εμπορικές εγκαταστάσεις • 982 m² • Αναφ: 59574

Επιφάνειες

Διαβίωση982 m²

Valencia

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα