Οικόπεδο προς αγορά σε Valencia, Spain

700.000 EUR

Valencia

Οικοδομήσιμη γη • 184 m² • Αναφ: 59580

Επιφάνειες

Διαβίωση184 m²

Valencia

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα