Οικόπεδο προς αγορά σε Baix Ebre, Spain

115.000 EUR

Baix Ebre

Οικόπεδο • 13889 m² • Αναφ: 9260

Επιφάνειες

Διαβίωση13889 m²

Baix Ebre

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα