Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Telde, Spain

1.200 EUR

Telde

Εμπορικές εγκαταστάσεις • 150 m² • Αναφ: 159

Χώροι

Τουαλέτες2

Επιφάνειες

Διαβίωση150 m²

Telde

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα