Οικόπεδο προς αγορά σε Σίτζες, Ισπανία

1.100.000 EUR

Σίτζες

Οικόπεδο • Αναφ: LFS5541

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο1263 m²

Σίτζες

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα