Κτίριο προς αγορά σε Valencia, Spain

295.000 EUR

Valencia

Εμπορικό κτίριο • 310 m² • Αναφ: 0099-00300

Επιφάνειες

Διαβίωση310 m²
Αγροτεμάχιο335 m²

Valencia

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα