Κτίριο προς αγορά σε Las Palmas de Gran Canaria, Spain

975.000 EUR

Las Palmas de Gran Canaria

Εμπορικό κτίριο • 651.18 m² • Αναφ: LB26615

Χώροι

Τουαλέτες2

Επιφάνειες

Διαβίωση651.18 m²

Las Palmas de Gran Canaria

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα